Õigusteenused:

Lepingud ja vaidlused haldusorganitega, sh planeeringute ja toetuste valdkondades.

Aadress:

Saekoja 36a, II korrus

Tartu 50107

Telefon:

+372 610 9911

+372 510 2528

Saekoja 36a